Wednesday, September 26, 2018

ฮีตเตอร์แท่งคือ what-Cartridge-Heater

ฮีตเตอร์แท่งคือ
ลักษณะฮีตเตอร์แท่ง Cartridgeheater
ฮีตเตอร์แท่งเป็นฮีตเตอร์ heater ลักษณะเป็นแท่งตรง มีสายออกด้านด้านใดด้านหนึ่ง วัสดุเป็นแสตนเลส หรือทองเหลือง ความโตของ,heater ฮีตเตอร์แท่งเป็นมาตราฐานที่ 8,10,14,18,20 มิลลิเมตร ความยาวของ,heater ฮีตเตอร์แท่งทั่วไปขึ้นอยู่กับการออกแบบ ,heater ฮีตเตอร์แท่งและคุณสมบัติฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน

และหลักการทำงาน คือเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าไปยังลวดความร้อนและฮีตเตอร์เกิดความร้อนขึ้นจะมีการส่งผ่านความร้อนไปยังวัตถุที่เราต้องการให้ความร้อน
การใช้งานฮีตเตอร์แท่ง Cartridgeheater
ฮีตเตอร์แท่งการใช้งาน ฮีตเตอร์แท่งควรคำนวนปริมาณความร้อนให้เหมาะสม อีกทั้งแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ,heater ฮีตเตอร์แท่งการใช้งานอาจใช้ร่วมกับตัวควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งเวลาในการทำงานก็ได้ ตัวอย่างการใช้งาน ,heater ฮีตเตอร์แท่งเช่น งานอุ่นโมลต์ งานอุ่นแม่พิมพ์ เป็นต้น

การสั่งซื้อฮีตเตอร์แท่ง Cartridgeheater
ฮีตเตอร์แท่งควรดูลักษณะการใช้งาน heater ของลูกค้าเป็นหลัก ว่าชิ้นงานที่ต้องการให้ความร้อนเป็นชิ้นงานลักษณะไหน พื้นที่ที่ต้องการกำหนดในการใช้งานมีขนาดเท่าไร อุณหภูมิที่ต้องการ ช่องที่ใส่,heater ฮีตเตอร์แท่งควรมีขนาดพอดี ระยะเวลาที่ต้องการ ลักษณะการควบคุมในเชิงไฟฟ้า หรือทางกล ขนาดของตัวตัดกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ บุคคลที่ใช้ในการควบคุมว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหน อาจมีการร่างแบบที่ต้องการมาคร่าวๆด้วย เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถกำหนด แรงดันไฟฟ้า ,ขนาดกำลังวัตต์ทางไฟฟ้า ,heater ขนาดความโตของหลอดฮีตเตอร์ ,ขนาดความยาวของหลอดฮีตเตอร์,ขนาดของตู้ครอบฮีตเตอร์,ลักษณะแบบของหลอดฮีตเตอร์,ลักษณะชุดควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์,ขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ฮีตเตอร์แท่งคือ

Sunday, July 5, 2015

ฮีตเตอร์แท่ง ( Cartridge Heater ) ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง ฮีตเตอร์แผ่น ราคาฮีตเตอร์ทําความร้อน

ฮีตเตอร์แท่งคาร์ทริดฮีตเตอร์  Cartridge heater

ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง
ลักษณะฮีตเตอร์แท่ง Cartridgeheater
ฮีตเตอร์แท่งเป็นฮีตเตอร์ heater ลักษณะเป็นแท่งตรง มีสายออกด้านด้านใดด้านหนึ่ง วัสดุเป็นแสตนเลส หรือทองเหลือง ความโตของ,heater ฮีตเตอร์แท่งเป็นมาตราฐานที่ 8,10,14,18,20 มิลลิเมตร ความยาวของ,heater ฮีตเตอร์แท่งทั่วไปขึ้นอยู่กับการออกแบบ ,heater ฮีตเตอร์แท่งและคุณสมบัติฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน

 การใช้งานฮีตเตอร์แท่ง Cartridgeheater
ฮีตเตอร์แท่งการใช้งาน ฮีตเตอร์แท่งควรคำนวนปริมาณความร้อนให้เหมาะสม อีกทั้งแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ,heater ฮีตเตอร์แท่งการใช้งานอาจใช้ร่วมกับตัวควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งเวลาในการทำงานก็ได้ ตัวอย่างการใช้งาน ,heater ฮีตเตอร์แท่งเช่น งานอุ่นโมลต์ งานอุ่นแม่พิมพ์ เป็นต้น

 การสั่งซื้อฮีตเตอร์แท่ง  Cartridgeheater
ฮีตเตอร์แท่งควรดูลักษณะการใช้งาน heater ของลูกค้าเป็นหลัก ว่าชิ้นงานที่ต้องการให้ความร้อนเป็นชิ้นงานลักษณะไหน พื้นที่ที่ต้องการกำหนดในการใช้งานมีขนาดเท่าไร อุณหภูมิที่ต้องการ ช่องที่ใส่,heater ฮีตเตอร์แท่งควรมีขนาดพอดี  ระยะเวลาที่ต้องการ ลักษณะการควบคุมในเชิงไฟฟ้า หรือทางกล ขนาดของตัวตัดกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ บุคคลที่ใช้ในการควบคุมว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหน อาจมีการร่างแบบที่ต้องการมาคร่าวๆด้วย เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถกำหนด แรงดันไฟฟ้า ,ขนาดกำลังวัตต์ทางไฟฟ้า ,heater ขนาดความโตของหลอดฮีตเตอร์ ,ขนาดความยาวของหลอดฮีตเตอร์,ขนาดของตู้ครอบฮีตเตอร์,ลักษณะแบบของหลอดฮีตเตอร์,ลักษณะชุดควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์,ขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แผ่น,ฮีตเตอร์แท่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฮีตเตอร์แท่ง,heater
เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย ผลิต ออกแบบ heater ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม,heater ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง

แนน 0863343495/020129393 heater,ราคาฮีตเตอร์ทําความร้อน
IDLINE : @rjf1740m
kunpon@heaterable.com
Website : http://www.heaterable.com/
Website : http://www.heaterable.com/ฮีตเตอร์แท่ง.html
Website : Facebook-ฮีตเตอร์แท่ง

ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดงฮีตเตอร์แท่ง

ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง


ฮีตเตอร์แท่ง

ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง

ฮีตเตอร์แท่งขนาดมาตราฐานที่ใช้สั่งทำ,ฮีตเตอร์แท่ง  Heater และราคาฮีตเตอร์แท่ง heater

1.ฮีตเตอร์แท่ง,heater ขนาดโต 6มิลลิเมตร

- 6x40มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์80วัตต์

- 6x50มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์100วัตต์

- 6x60มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์100วัตต์

- 6x80มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์120วัตต์

- 6x100มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์150วัตต์

- 6x120มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์200วัตต์

- 6x150มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์250วัตต์

- 6x200 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์300วัตต์

2.ฮีตเตอร์แท่ง,Cartridge heater ขนาดโต 8มิลลิเมตร

- 8x50มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์100วัตต์

- 8x60มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์100วัตต์

- 8x80มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์120วัตต์

- 8x100มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์150วัตต์

- 8x120มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์200วัตต์

- 8x150มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์250วัตต์

- 8x200มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์300วัตต์

- 8x250มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์350วัตต์

3.ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge heater ขนาดโต 10มิลลิเมตร

- 10x50มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์100วัตต์

- 10x60มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์100วัตต์

- 10x80มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์150วัตต์

- 10x100มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์250วัตต์

- 10x120มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์250วัตต์

- 10x150มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์300วัตต์

- 10x200มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์350วัตต์

- 10x250มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์400วัตต์

- 10x300มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์450วัตต์

4. ฮีตเตอร์แท่ง,Cartridge heater ขนาดโต 12มิลลิเมตร

- 12x50มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์100วัตต์

- 12x60มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์100วัตต์

- 12x80มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์150วัตต์

- 12x100มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์250วัตต์

- 12x120มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์250วัตต์

- 12x150 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์300วัตต์

- 12x200มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์400วัตต์

- 12x250มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์500วัตต์

- 12x300มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์600วัตต์

5.ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge heater ขนาดโต 14มิลลิเมตร

- 14x100มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์250วัตต์

- 14x150มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์350วัตต์

- 14x200มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์400วัตต์

- 14x250มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์500วัตต์

- 14x300มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์600วัตต์

- 14x400มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์800วัตต์

- 14x500มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1000วัตต์

6. ฮีตเตอร์แท่ง,Cartridgeheater ขนาดโต 16มิลลิเมตร

- 16x100มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์250วัตต์

- 16x150มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์350วัตต์

- 16x200มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์450วัตต์

- 16x250มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์500วัตต์

- 16x300 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์600วัตต์

- 16x350มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์800วัตต์

- 16x400มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1000วัตต์

- 16x450มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1100วัตต์

- 16x500มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1200วัตต์

7. Cartridge heater ขนาดโต 18มิลลิเมตร

- 18x100มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์250วัตต์

- 18x150มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์350วัตต์

- 18x200มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์450วัตต์

- 18x250มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์600วัตต์

- 18x300มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์800วัตต์

- 18x350มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์900วัตต์

- 18x400มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1000วัตต์

- 18x450มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1100วัตต์

- 18x500มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1200วัตต์

8. Cartridgeheater ขนาดโต 20มิลลิเมตร

- 20x100มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์250วัตต์

- 20x150มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์400วัตต์

- 20x200มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์500วัตต์

- 20x250มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์700วัตต์

- 20x300มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์800วัตต์

- 20x350มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1000วัตต์

- 20x400มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1200วัตต์

- 20x450มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1300วัตต์

- 20x500มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า220โวลต์1400วัตต์


เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย หรือ ฮีตเตอร์เอเบิล heater
สนใจติดต่อ ฮีตเตอร์,แท่งให้ความร้อน,ฮีตเตอร์แท่งราคา,
ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง,ฮีตเตอร์แผ่น

แนน 0863343495 heater
แฟกซ์ : 020129393
ไอดีไลน์ : @rjf1740m
Website : http://www.heaterable.com/
Website : http://www.heaterable.com/ฮีตเตอร์แท่ง.html
Website : https://www.facebook.com/cartridge.heater.able/


ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง


ฮีตเตอร์แท่งคือ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง
Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393