ฮีตเตอร์แท่ง คาร์ทริดฮีตเตอร์

Sunday, July 5, 2015

ฮีตเตอร์แท่ง คาร์ทริดฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์แท่ง คาร์ทริดฮีตเตอร์ (Cartridge heater) 

เว็บไซด์ฮีตเตอร์

 ลักษณะฮีตเตอร์แท่ง 
เป็นฮีตเตอร์ลักษณะเป็นแท่งตรง มีสายออกด้านด้านใดด้านหนึ่ง วัสดุเป็นแสตนเลส หรือทองเหลือง ความโตของฮีตเตอร์แท่งเป็นมาตราฐานที่ 8,10,14,18,20 มิลลิเมตร ความยาวของฮีตเตอร์ทั่วไปขึ้นอยู่กับการออกแบบ และคุณสมบัติฮีตเตอร์แท่ง

 การใช้งานฮีตเตอร์แท่ง
การใช้งานฮีตเตอร์แท่ง ควรคำนวนปริมาณความร้อนให้เหมาะสม อีกทั้งแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน การใช้งานอาจใช้ร่วมกับตัวควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งเวลาในการทำงานก็ได้ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น งานอุ่นโมลต์ งานอุ่นแม่พิมพ์ เป็นต้น

 การสั่งซื้อฮีตเตอร์แท่ง 
ควรดูลักษณะการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ว่าชิ้นงานที่ต้องการให้ความร้อนเป็นชิ้นงานลักษณะไหน พื้นที่ที่ต้องการกำหนดในการใช้งานมีขนาดเท่าไร อุณหภูมิที่ต้องการ ช่องที่ใส่ฮีตเตอร์ควรมีขนาดพอดี  ระยะเวลาที่ต้องการ ลักษณะการควบคุมในเชิงไฟฟ้า หรือทางกล ขนาดของตัวตัดกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ บุคคลที่ใช้ในการควบคุมว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหน อาจมีการร่างแบบที่ต้องการมาคร่าวๆด้วย เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถกำหนด แรงดันไฟฟ้า ,ขนาดกำลังวัตต์ทางไฟฟ้า ,ขนาดความโตของหลอดฮีตเตอร์ ,ขนาดความยาวของหลอดฮีตเตอร์,ขนาดของตู้ครอบฮีตเตอร์,ลักษณะแบบของหลอดฮีตเตอร์,ลักษณะชุดควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์,ขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย ผลิต ออกแบบ ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม
0863343495/021016429,029451835
IDLINE : kunpon_pong
kunpon@heaterable.com
เว็บไซด์ฮีตเตอร์


ฮีตเตอร์แท่ง


ฮีตเตอร์แท่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย ผลิต ออกแบบ ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม
0863343495/021016429,029451835
IDLINE : kunpon_pong
kunpon@heaterable.com
เว็บไซด์ฮีตเตอร์


Ramintra/Bangkeang
Heaterable Manufacture
Heaterable 10220 Thailand
Telephone:0863343495/021016429
.............................................................................................................................................
ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์อินฟราเรด เครื่องปั่นไฟ สบู่ สบู่สมุนไพร สบู่สับปะรด สบู่แครอท โต๊ะจีน ฮีตเตอร์เอเบิลบล็อค เทอร์โมคัปเปิล ฮีตเตอร์พัดลม  แวคคั่มปั้ม ปั้มนมไฟฟ้า เครื่องพิมพ์เสื้อ บ้านกงเต็ก เครื่องซีลสูญญากาศ เตาเผา ลวดฮีตเตอร์ เครื่องปั้มนม เครื่องซีลสูญญากาศ ฮีตเตอร์แท่ง
    .........................................................................................................................................
ป้ายอัฐิ รถยก รถลาก บ้านกงเต็ก เครื่องปั่นไฟ โต๊ะจีน ฮีตเตอร์