ฮีตเตอร์แท่ง ( Cartridge Heater ),ขายฮีตเตอร์แท่ง,แท่งให้ความร้อน,ฮีตเตอร์แท่งราคา,ชลบุรี,ขอนแก่น

Sunday, July 5, 2015

ฮีตเตอร์แท่ง ( Cartridge Heater ) ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ สมุทรปราการ ดินแดง

ฮีตเตอร์แท่ง คาร์ทริดฮีตเตอร์  Cartridge heater

ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ สมุทรปราการ ดินแดง

ลักษณะ ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge heater
ฮีตเตอร์แท่ง เป็นฮีตเตอร์ลักษณะเป็นแท่งตรง มีสายออกด้านด้านใดด้านหนึ่ง วัสดุเป็นแสตนเลส หรือทองเหลือง ความโตของ,ฮีตเตอร์แท่ง เป็นมาตราฐานที่ 8,10,14,18,20 มิลลิเมตร ความยาวของ,ฮีตเตอร์แท่ง ทั่วไปขึ้นอยู่กับการออกแบบ ,ฮีตเตอร์แท่ง และคุณสมบัติ ,ฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน

 การใช้งาน ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge heater
ฮีตเตอร์แท่ง การใช้งาน ฮีตเตอร์แท่ง ควรคำนวนปริมาณความร้อนให้เหมาะสม อีกทั้งแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ,ฮีตเตอรืแท่ง การใช้งานอาจใช้ร่วมกับตัวควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งเวลาในการทำงานก็ได้ ตัวอย่างการใช้งาน ,ฮีตเตอร์แท่ง เช่น งานอุ่นโมลต์ งานอุ่นแม่พิมพ์ เป็นต้น

 การสั่งซื้อ ฮีตเตอร์แท่ง  Cartridge heater
ฮีตเตอร์แท่ง ควรดูลักษณะการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ว่าชิ้นงานที่ต้องการให้ความร้อนเป็นชิ้นงานลักษณะไหน พื้นที่ที่ต้องการกำหนดในการใช้งานมีขนาดเท่าไร อุณหภูมิที่ต้องการ ช่องที่ใส่,ฮีตเตอร์แท่ง ควรมีขนาดพอดี  ระยะเวลาที่ต้องการ ลักษณะการควบคุมในเชิงไฟฟ้า หรือทางกล ขนาดของตัวตัดกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ บุคคลที่ใช้ในการควบคุมว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหน อาจมีการร่างแบบที่ต้องการมาคร่าวๆด้วย เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถกำหนด แรงดันไฟฟ้า ,ขนาดกำลังวัตต์ทางไฟฟ้า ,ขนาดความโตของหลอดฮีตเตอร์ ,ขนาดความยาวของหลอดฮีตเตอร์,ขนาดของตู้ครอบฮีตเตอร์,ลักษณะแบบของหลอดฮีตเตอร์,ลักษณะชุดควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์,ขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แผ่น,ฮีตเตอร์แท่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ,ฮีตเตอร์แท่ง
เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย ผลิต ออกแบบ ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม,ฮีตเตอร์แท่ง
0863343495/020129393
IDLINE : kunpon_pong
kunpon@heaterable.com
Website : http://www.heaterable.com/
Website : http://www.heaterable.com/bobbin-heater.html
Website : Facebook-ฮีตเตอร์แท่ง

ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ สมุทรปราการ ดินแดงฮีตเตอร์แท่ง

ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ สมุทรปราการ ดินแดง


ฮีตเตอร์แท่ง

ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ สมุทรปราการ ดินแดง

ฮีตเตอร์แท่ง ขนาดมาตราฐานที่ใช้สั่งทำ,ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge  Heater และราคา ฮีตเตอร์แท่ง
1. ฮีตเตอร์แท่ง,Cartridge  heater  ขนาดโต 6 มิลลิเมตร
- 6x40 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 80วัตต์
- 6x50 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 100วัตต์
- 6x60 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 100วัตต์
- 6x80 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 120วัตต์
- 6x100 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 150วัตต์
- 6x120 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 200วัตต์
- 6x150 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 250วัตต์
- 6x200 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 300วัตต์

2. ฮีตเตอร์แท่ง,Cartridge  heater  ขนาดโต 8 มิลลิเมตร
- 8x50 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 100วัตต์
- 8x60 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 100วัตต์
- 8x80 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 120วัตต์
- 8x100 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 150วัตต์
- 8x120 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 200วัตต์
- 8x150 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 250วัตต์
- 8x200 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 300วัตต์
- 8x250 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 350วัตต์

3.ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge  heater  ขนาดโต 10 มิลลิเมตร
- 10x50 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 100วัตต์
- 10x60 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 100วัตต์
- 10x80 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 150วัตต์
- 10x100 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 250วัตต์
- 10x120 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 250วัตต์
- 10x150 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 300วัตต์
- 10x200 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 350วัตต์
- 10x250 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 400วัตต์
- 10x300 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 450วัตต์

4. ฮีตเตอร์แท่ง,Cartridge  heater  ขนาดโต 12 มิลลิเมตร
- 12x50 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 100วัตต์
- 12x60 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 100วัตต์
- 12x80 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 150วัตต์
- 12x100 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 250วัตต์
- 12x120 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 250วัตต์
- 12x150 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 300วัตต์
- 12x200 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 400วัตต์
- 12x250 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 500วัตต์
- 12x300 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 600วัตต์

5.ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge  heater  ขนาดโต 14 มิลลิเมตร
- 14x100 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 250วัตต์
- 14x150 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 350วัตต์
- 14x200 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 400วัตต์
- 14x250 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 500วัตต์
- 14x300 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 600วัตต์
- 14x400 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 800วัตต์
- 14x500 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1000วัตต์

6. ฮีตเตอร์แท่ง,Cartridge  heater  ขนาดโต 16 มิลลิเมตร
- 16x100 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 250วัตต์
- 16x150 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 350วัตต์
- 16x200 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 450วัตต์
- 16x250 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 500วัตต์
- 16x300 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 600วัตต์
- 16x350 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 800วัตต์
- 16x400 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1000วัตต์
- 16x450 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1100วัตต์
- 16x500 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1200วัตต์

7. Cartridge  heater  ขนาดโต 18 มิลลิเมตร
- 18x100 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 250วัตต์
- 18x150 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 350วัตต์
- 18x200 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 450วัตต์
- 18x250 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 600วัตต์
- 18x300 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 800วัตต์
- 18x350 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 900วัตต์
- 18x400 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1000วัตต์
- 18x450 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1100วัตต์
- 18x500 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1200วัตต์

8. Cartridge  heater  ขนาดโต 20 มิลลิเมตร
- 20x100 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 250วัตต์
- 20x150 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 400วัตต์
- 20x200 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 500วัตต์
- 20x250 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 700วัตต์
- 20x300 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 800วัตต์
- 20x350 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1000วัตต์
- 20x400 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1200วัตต์
- 20x450 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1300วัตต์
- 20x500 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ 1400วัตต์📌เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย หรือ ฮีตเตอร์เอเบิล
สนใจติดต่อ heater,ฮีตเตอร์,
แท่งให้ความร้อน,ฮีตเตอร์แท่งราคา
☎️แนน 0863343495
☎️แฟกซ์ : 020129393
ไอดีไลน์ : kunpon_pong
🌐 Website : http://www.heaterable.com/
🌐 Website : http://www.heaterable.com/ฮีตเตอร์แท่ง.htmlRamintra/Bangkeang  เชียงใหม่ สมุทรปราการ ดินแดง
Heaterable Manufacture
Heaterable 10220 Thailand 
Telephone:0863343495/020129393


ขายฮีตเตอร์แท่ง แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งคือ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ สมุทรปราการ ดินแดงป้ายอัฐิ รถยก รถลาก บ้านกงเต็ก เครื่องปั่นไฟ โต๊ะจีน ฮีตเตอร์   เชียงใหม่ สมุทรปราการ ดินแดง